HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 18. ožujka 2003. Potpisani administrativni sporazumi za provedbu ugovora o socijalnom osiguranu između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije

  (MRSS) -  U Ministarstvu rada i socijalne skrbi, u utorak, 18. ožujka 2003. godine, potpisao se Opći administrativni sporazum za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju i Administrativni sporazum tijela za vezu na području mirovinskog osiguranja za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju i Općeg administrativnog sporazuma za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju. Prvi od navedenih sporazuma, potpisao je veleposlanik Srbije i Crne Gore, g. Milan Simurdić i ministar rada i socijalne skrbi, g. Davorko Vidović, a drugi sporazum potpisao je g. Simurdić i ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, g. Srećko Vuković.

Ugovor između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju potpisan je u Beogradu 15. rujna 1997. godine, a Hrvatski sabor i Parlament Savezne Republike Jugoslavije potvrdili su ga 2001. godine. Da bi se Ugovor mogao primjenjivati, bilo je potrebno sklopiti administrativne sporazume kojima se potanje uređuju pitanja primjene Ugovora. Današnjim potpisivanjem navedenih sporazuma, stekli su se uvjeti za razmjenu ratifikacijskih isprava između dviju država, čime bi Ugovor mogao stupiti na snagu. Ugovorom o socijalnom osiguranju zajedno s administrativnim sporazumima, uređeni su međusobni odnosi dviju država na području mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i davanja za slučaj nezaposlenosti. Njime je naglašeno načelo osiguranja, kao osnova za stjecanje svih prava iz socijalnog osiguranja, osigurana je jednakost osiguranika i državljana država ugovornica u pravima i obvezama iz socijalnog osiguranja, te zajamčena isplata mirovinskih i drugih davanja korisnicima koji imaju prebivalište u drugoj državi. Potrebno je posebice naglasiti, da će stupanjem na snagu Ugovora, Republika Hrvatska imati uređene odnose na području socijalnog osiguranja sa svim državama nastalim na području bivše SFRJ. Nakon potpisivanja, ministar Vidović i veleposlanik  Simurdić  razmijenili su oba sporazuma nakon čega su uslijedile izjave za tisak. Ministar Vidović je izjavio: « Današnji dan ocjenjujem iznimno važnim korakom u daljnjoj stabilizaciji dobrih i kvalitetnih susjedskih odnosa  između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore. Zadovoljan sam što se ovime okončava posao započet još 1997. godine, jer će veliki broj državljana obiju zemalja, pravno standardiziranim uređenjem ostvarivati prava zajamčena Ugovorom, koji direktno utječe na sudbinu oko 30.000 do 40.000 obitelji.» Također je istakao kako će se mirovine početi isplaćivati nakon razmjene ratifikacijskih isprava, a za one umirovljenike koji će primati nižu mirovinu, vrijedit će zaštitni mehanizmi poput onih u ostalim državama bivše SFRJ. Veleposlanik Simurdić se zahvalio ministru Vidoviću na angažmanu i zalaganju za što ranijim okončavanjem neophodnih postupaka u  cilju konačne primjene samoga Ugovora, kao i hrvatskoj strani pregovaračkog tima na efikasnom radu. «Ovaj događaj će imati pozitivnog odjeka  i doprinosit će stabilizaciji međususjedskih odnosa.»  
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva