Umjesto Zakona o listi tjelesnih oštećenja - Uredba o metodologijama vještačenja

Zagreb, 19.03.2015.
 Zakon o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja objavljen je u Narodnim novinama, broj 30/2015 od 17. ožujka 2015. a stupa na snagu osmoga dana od dana objave, tj. 25. ožujka 2015.

Donošenjem ovog Zakona prestaje važiti Zakon o listi tjelesnih oštećenja (Narodne novine, broj 162/98) i Uredba o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja (Narodne novine, broj 154/2014) jer se od 1. siječnja 2015. primjenjuje Uredba o metodologijama vještačenja čiji je sastavni dio i Lista oštećenja organizma - Lista I. (Narodne novine, broj 153/2014) te vrste i postoci/stupnjevi oštećenja, a na temelju te Liste u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosit će se nalazi i mišljenja o vrsti i stupnju oštećenja - tjelesnog oštećenja radi ostvarivanja prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/2013 i 151/2014) tjelesno oštećenje postoji kada kod osiguranika nastane gubitak, značajnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinog organa ili dijelova tijela, što otežava normalnu aktivnost organizma i zahtijeva veće napore u obavljanju životnih potreba, bez obzira na to uzrokuje li ono ili ne uzrokuje smanjenje ili gubitak radne sposobnosti osiguranika.
Pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja stječe osiguranik kod kojega tjelesno oštećenje od najmanje 30% nastane kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Vrste tjelesnih oštećenja i postoci tih oštećenja, na osnovi kojih se stječe pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja bili su utvrđeni Zakonom o listi tjelesnih oštećenja (Narodne novine, broj 162/98). Nakon izmjene propisa, način i postupak medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju (što obuhvaća i utvrđivanje tjelesnog oštećenja), uređen je Uredbom o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 25/2014), a
Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013 i 152/2014) osnovan je Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom  radi provedbe postupka vještačenja i ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata te drugih područja u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja.

Uredbom o metodologijama vještačenja uređen je, između ostaloga, način i postupak vještačenja u području mirovinskog osiguranja, što uključuje i utvrđivanje oštećenja organizma - tjelesnog oštećenja. Zavod za vještačenje obavljat ce vještačenja primjenom metodologija utvrđenih u Uredbi, čiji je sastavni dio i Lista oštećenja organizma - Lista I. te vrste i postoci/stupnjevi oštećenja, a na temelju te Liste u Zavodu za vještačenje donosit će se nalazi i mišljenja o vrsti i stupnju tjelesnog oštećenja.Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 20.03.2018.
broj prijava  2552
broj odjava  1400


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva