Zagreb, 16. svibnja 2003. Umirovljenicima iz Srbije i Crne Gore isplaćivat će se akontacija dodatka uz mirovinu radi zaštite njihovog materijalnog i socijalnog položaja

 

(MRSS) Uzimajući u obzir činjenicu da će, prema dobivenim informacijama, nakon stupanja na snagu Ugovora o socijalnom osiguranju između RH i SRJ, Srbija i Crna Gora nepravodobno isplaćivati mirovine zarađene na njihovom području, prema tumačenju Ministarstva rada i socijalne skrbi trebaju se primijeniti odredbe 'Zakona o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine', kojima je uređeno pravo na akontaciju dodatka uz mirovinu, a radi zaštite materijalnog i socijalnog položaja ovih korisnika mirovine.

Svaki takav korisnik koji podnese zahtjev za dodatak uz mirovinu, ukoliko je hrvatski državljanin i s prebivalištem u RH, a nije u protekloj kalendarskoj godini, uz mirovinu, mjesečno ostvario dohodak veći od 1.500,00 kuna, ima pravo na akontaciju dodatka, u iznosu od 399,12 kuna

Pravo na akontaciju dodatka uz mirovinu vezano je uz činjenicu da korisniku mirovine strani nositelj mirovinskog osiguranja nije isplatio mirovinu niti za jedan mjesec u protekloj kalendarskoj godini.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 19.03.2018.
broj prijava  2541
broj odjava  1695


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva