HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 24. veljače 2004. Jordan: Vlada prihvatila povećanje neoporezivog dijela mirovine na 3000 kuna

Vlada je prilikom izrade državnog proračuna prihvatila prijedlog umirovljenika da se neoporezivi dio mirovine poveća sa sadašnjih 2.550 kuna na 3.000 kuna, rekao je danas predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Vladimir Jordan.
Time će se izbjeći opasnost da pojedine kategorije umirovljenika, koje ostvaruju neka dodatna prava na temelju malih mirovina, dođu u nepovoljniji položaj nakon uvrštenja u mirovinsku osnovicu dodatka od 100 kuna i šest posto te izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, istaknuo je Jordan na konferenciji za novinare.

Izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju bit će u Hrvatskom saboru usvojene kad i  proračun, a primjenjivat će se od 1. travnja. 'Sve što smo definirali u međustranačkom sporazumu s HDZ-om o tome što Vlada treba učiniti u prvih 100 dana ostvaruje se, no mi ćemo biti zadovoljni kad se to usvoji i u Saboru', ustvrdio je Jordan.

Povećanjem neoporezivog dijela mirovine smanjio bi se broj umirovljenika poreznih obveznika za 35.000, a prema dosadašnjem cenzusu od 2.550 kuna porez je plaćalo ukupno 140.000 umirovljenika.U izmijenjenom Zakonu o mirovinskom osiguranju bit će utvrđena nova formula za usklađivanje mirovina. Rast mirovina bit će vezan uz porast plaća, a prve će financijske efekte umirovljenici osjetiti u rujnu ove godine.
Preciznih računica o cijeni te promjene nema, no procjene se kreću od 24 milijuna do 80 milijuna kuna. Jordan upozorava umirovljenike da će usklađivanje mirovina koje slijedi u ožujku biti prema staroj formuli (polovica zbroja troškova života i rasta plaća).
Izmjenom zakona također će se promijeniti sastav Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), u kojemu će umirovljenici umjesto dosadašnjeg jednog imati tri člana.
Jordan ističe da će Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi pripremiti izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju u dijelu koji se tiče promjene cenzusa za oslobađanje od plaćanja participacije, kako neki umirovljenici nakon uključenja u mirovinu dodatka od 100 kuna i šest posto ne bi ostali bez besplatne zdravstene zaštite.

Plaćanja participacije dosad su bili oslobođeni umirovljenici kojima je prihod po članu obitelji bio manji od 1.334 kuna, a za samce 1.719 kuna. Vlada će preporučiti promjenu cenzusa i gradovima koji umirovljenicima isplaćuju novčane pomoći. HSU ipak smatra da ga tek čeka teži posao jer u prvih šest mjeseci nove Vlade treba donijeti Zakon o povratu duga i utvrditi dug za svakog umirovljenika, kao i izvanredno jednogodišnje povećanje mirovina u skladu s rastom BDP-a. Takvo bi povećanje umirovljenici prvi puta primili u 2005. godini.
Kako bi se izbjegli nesmotreni potezi oko ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, umirovljenici će od sada imati svojega 'časnika za vezu' u Ministarstvu zdravstva, najavio je Jordan.
To će biti član Sindikata umirovljenika Hrvatske Stjepan Krajačić, a predstavnici umirovljenika sudjelovat će u radu svih osam povjerenstava koje je, s ciljem unapređenja pojedinih djelatnosti u zdravstvu, osnovao ministar Andrija Hebrang.

(Hina)
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva