Vlada uredbama izmijenila zakone o mirovinskom osiguranju i obveznim mirovinskim fondovima

Zagreb, 01.09.2015.
Na sjednici održanoj 26. kolovoza 2015. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju i Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima. Uredbe su objavljene u Narodnim novinama, broj 93, od 28. kolovoza 2015., a stupaju na snagu 1. rujna 2015.
Vlada je uredbama izmijenila zakone o mirovinskom osiguranju i obveznim mirovinskim fondovima kako bi se sredstva jednog dijela osiguranika (djelatne vojne osobe, policijski službenici i ovlaštene službene osobe), koji mirovine ostvaruju prema posebnim propisima, mogla prenijeti iz drugoga u prvi stup mirovinskog osiguranja. Korisnicima invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad ostvarene prema propisu koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (ili je mirovina određena prema tom propisu) a koje su ostvarene do stupanja na snagu Uredbe, odnosno do 31. kolovoza 2015., prestaje članstvo u obveznom mirovinskom fondu 1. rujna 2015., a ukupna kapitalizirana svota doprinosa s osobnog računa prenosi se preko Središnjeg registra osiguranika u državni proračun. Na ovaj bi način samo korisnicima invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad stečene prema članku 15. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, tj. koji su pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad stekli s osnove sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, sredstva ostala na osobnom računu do ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad, starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema posebnom ili općem propisu.

Također i korisnicima invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju prestaje članstvo u obveznom mirovinskom fondu 1. rujna 2015., a ukupna kapitalizirana svota doprinosa s njihovog osobnog računa prenosi se preko Središnjeg registra osiguranika u državni proračun.

Isto tako se članu obveznog mirovinskog fonda kod kojega nastane djelomični gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu ili pravo na privremenu invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju odmah nakon ostvarivanja tog prava, sredstva s osobnog računa prenose u državni proračun jer mirovinu ostvaruje isključivo u I. mirovinskom stupu.

Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima omogućeno je osiguraniku da se može opredijeliti za ostanak u mirovinskom fondu, te ako i nadalje želi ostati član mirovinskog fonda o tome treba dati izjavu.
Uredbom se uređuje prijenos sredstava u državni proračun (gdje postoji deficit sredstava za tekuće financiranje u sustavu generacijske solidarnosti)  s osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, koji neće steći pravo na mirovinu iz II. mirovinskog stupa. Također, korisnici mirovine prema posebnom propisu i dalje će, kao i do sada, ostvarivati pravo na mirovinu samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, samo što se sredstva s osobnog računa više neće prenositi u državni proračun u trenutku ostvarivanja prava na mirovinu, već ranije. Korisnicima mirovine prema posebnom propisu kapitaliziraju se doprinosi na osobnom računu dugi niz godina, tijekom radnog vijeka, iako se unaprijed zna da će na kraju biti prenesena u državni proračun. Osiguranici i budući korisnici ne trpe nikakvu štetu jer ionako nisu bili u mogućnosti koristiti svoja sredstva s osobnog računa.Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.03.2018.
broj prijava  1733
broj odjava  1439


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva