HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 8. srpnja 2004. Najčešća pitanja vezano za on-line uslugu «Upiti na evidencije»

Zbog velikog interesa objavljujemo najčešća pitanja i odgovore na njih vezano za on-line uslugu 'Upiti na evidencije'

Što mogu vidjeti ako pristupim «Upitima na evidencije» ?
Novom on-line uslugom «Upiti na evidencije» korisnici mogu vidjeti podatke iz matične evidencije osiguranika (prijave na osiguranje, odjave s osiguranja i podatke o stažu i plaći iz baze podataka osiguranika), te podatke iz baze uredskog poslovanja (podaci o kretanju spisa, odnosno o posljednjoj evidentiranoj aktivnosti u toj bazi podataka).

Može li netko drugi vidjeti moje podatke ?
Svaka zainteresirana osoba koja podnese zahtjev moći će vidjeti svoje podatke na zaštićenim stranicama HZMO-a. Navedene podatke mogu vidjeti samo osiguranici, tj. oni kojima još nije pravomoćnim rješenjem priznato pravo na mirovinu. Korisnicima mirovine staž i plaća utvrđeni su u postupku odlučivanja o pravu i navedeni u rješenju o priznanju prava na mirovinu, pa njima ne prikazujemo te podatke na web stranicama. Napominjemo da rizik gubitka lozinke ili njezine eventualne zlouporabe snosite sami.

Što je sve potrebno za pristup «Upitima na evidencije» ?
Zainteresirane osobe mogu podnijeti Zahtjev za dodjelu korisničkog imena i lozinke u bilo kojoj područnoj službi, ispostavi ili u Središnjoj službi u Zagrebu.
Popunjena tiskanica zahtjeva može se predati osobno,  pri čemu će se korisničko ime i lozinka dodijeliti odmah i uručiti stranci na šalteru (naravno, uz prethodnu obveznu identifikaciju stranke), a može se poslati i poštom (uz priloženu kopiju osobne iskaznice), te se u tom slučaju korisničko ime i lozinka dostavljaju poštom.
-Zahtjev za dodjelu korisničkog imena i lozinke radi upita na podatke u evidencijama HZMO-a preko Interneta (osim za korisnike obiteljske mirovine)  (pdf, 154 kb)
-Zahtjev za dodjelu korisničkog imena i lozinke radi upita na podatke u evidencijama HZMO-a preko Interneta za korisnike obiteljske mirovine  (pdf, 145 kb)

Zašto nije moguće korisničko ime i lozinku dobiti putem elektroničke pošte ?
Zbog zaštite podataka naših osiguranika  (Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o zaštiti i tajnosti podataka i interni pravilnici) korisničko ime i lozinku ne šaljemo elektroničkom poštom, nego je ili uručujemo osobno uz prethodnu obveznu identifikaciju stranke (ako se odlučite doći na šalter Zavoda) ili putem pošte (ako Zahtjev i kopiju osobne iskaznice pošaljete poštom). Kod nekih besplatnih 'mail' servera (yahoo, hotmail, aol, net, ….) nije moguće utvrditi identitet stvarnog pošiljatelja poruke ili vlasnika te elektroničke pošte, što je i još jedan razlog zbog kojeg korisničko ime i lozinku uručujemo ili osobno ili putem pošte.


Kako su zaštićeni moji podaci ?
Server na kojem se nalaze podaci vezano za novu on-line uslugu «Upiti na evidencije» posebno je zaštićen 128 bitnom enkripcijom (SSL certifikat), te vatrozidom (firewall), a sve u svrhu maksimalne zaštite podataka. Zbog zaštite tajnosti podataka, na web stranice Zavoda prebacuju se kopije podataka samo za one osiguranike koji su zatražili dodjelu korisničkog imena i lozinke, i to u roku od 24 sata nakon dodjele, a zatim će se svakodnevno ažurirati.

Kada ću moći vidjeti svoje podatke ?
Zbog zaštite tajnosti podataka, na web stranice Zavoda prebacuju se kopije podataka samo za one osiguranike koji su zatražili dodjelu korisničkog imena i lozinke, i to u roku od 24 sata nakon dodjele, a zatim će se svakodnevno ažurirati.

Što ako zaboravim ili izgubim korisničko ime i lozinku ?
Ako ste izgubili  ili zaboravili korisničko ime ili lozinku, zatražite dodjelu novog korisničkog imena i lozinke u HZMO-u, na isti način kao i prvi put.

Moram li promijeniti lozinku ?
Pri prvom prijavljivanju na rubriku «Upiti na evidencije HZMO-a » na ovim web stranicama, obvezno , radi zaštite tajnosti vaših podataka, promijenite lozinku, tako da zaista bude poznata samo vama. Nakon što završite s pregledom podataka sa zaštićenih stranica obvezno se odjavite klikom na «Izlaz»  (zaglavlje stranice).
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva