Zagreb, 21. prosinca 2004. Održana 6. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Na 6. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 20. prosinca 2004., Upravno vijeće je donijelo Financijski plan Zavoda za 2005., te je prihvatilo financijsko izvješće HZMO-a za razdoblje siječanj – listopad 2004.
Upravno vijeće raspravljalo je i odlučivalo o problematici portfelja Zavoda, te je, među ostalim, na prijedlog Vlade donijelo Odluku o prethodnoj suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora s društvom Papuk d.d., o financijskoj i vlasničkoj konsolidaciji društva Papuk d.d., Pakrac. Upravno vijeće donijelo je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o položajnim radnim mjestima u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.
Na sjednici je dana prethodna suglasnost ravnatelju Zavoda Mili Rukavini za sklapanje izvansudske nagodbe u vezi s potraživanjem po osnovi dužnih doprinosa za 1994. godinu tvrtke  «Brionka» d.d. Pula. 

 


Odjel za odnose s javnošću