Objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 4/2015. (veljača 2016.)

Danas je na internetskim stranicama Zavoda objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 4/2015. (veljača 2016.). U ovaj su broj uključeni, uz ostale, i podaci o: broju osiguranika prema godinama i osnovama osiguranja  (stanje  na  dan  31.  prosinca,  od  2001.  do  2015.  godine),  broju  osiguranika  prema osnovama  osiguranja  i  spolu  (stanje  na  dan  31.  prosinca  2016.),  korisnicima  mirovina  prema godinama i osnovama osiguranja (stanje na dan 31. prosinca, od 2001. do 2015. godine), prosječnim mirovinama prema godinama i vrstama (od 2011. do 2015.). Također su uvršteni  i podaci o aktualnoj vrijednosti mirovine i postotku usklađivanja mirovina od siječnja 1999. do srpnja 2015. U dijelu o doplatku za djecu nalaze se podaci o broju korisnika doplatka za djecu i broju djece prema godinama (stanje na dan 31. prosinca, od 2001. do 2015. godine), prosječnom broju korisnika, djece i prosječnim svotama doplatka za djecu (za razdoblje od 2011. do 2015.) te kretanjima prema mjesecima (od siječnja  2011.  do  prosinca  2015.),  područnim  službama/uredima  i  županijama  s  prosječnom mjesečnom svotom doplatka (stanje na dan 31. prosinca 2015.). 

opširnije