Zagreb, 7. srpnja 2006. Isplata mirovina za lipanj 2006.

U ponedjeljak, 10. srpnja 2006., počinje isplata mirovina za lipanj 2006. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.