Uvjeti za prijevremenu starosnu mirovinu u 2019.

PITANJE
Kada ispunjavam uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu ako sam rođena 9. siječnja 1962. a imam 32 godine i 10 mjeseca mirovinskog staža 2. listopada 2019.

ODGOVOR:
Da bi ostvarili pravo na prijevremenu starosnu mirovinu potrebno je ispuniti oba uvjeta: starosne dobi i mirovinskog staža. Dakle, Vi možete ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu 9. svibnja 2019.
U godini 2019. osiguranik-žena može ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu kada navrši 57 godina i 4 mjeseca života i 32 godine i 4 mjeseca mirovinskog  staža. 
 
 
PITANJE 
U radnom odnosu sam od 11. studenoga 1984. U ovoj godini navršavam 60 godina života (25. svibnja) a  imam 35 godina mirovinskog staža  11. studenoga 2019. Kada mogu ostvariti prijevremenu  starosnu mirovinu, radi se o osiguraniku – muškarcu ?

ODGOVOR: 
Vi možete ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu 11. studenoga 2019. kada ćete ispuniti oba uvjeta: starosne dobi i mirovinskog staža.
U godini 2019. osiguranik-muškarac može ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža. 
 
  
PITANJE
Korisnik sam prijevremene starosne mirovine od 25. listopada 2017. priznate prema ZOMO-u s navršene 64 godine života i 37 godina mirovinskog staža. U razdoblju od priznanja prava na mirovinu ostvarujem i drugi dohodak. Može li mi se na temelju
ostvarenog drugog dohotka ponovno odrediti mirovina?


ODGOVOR   
Kao korisniku  prijevremene starosne mirovine počevši od  1. siječnja 2019. može vam se odrediti mirovina ali pod uvjetima koji moraju biti kumulativno ispunjeni.
Od 1. siječnja 2019.  propisana je mogućnost da se i korisniku prijevremene starosne, starosne  ili starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika može odrediti nova mirovina pod uvjetima da je ostvarena  najmanje jedna godina staža osiguranja, da su u cijelosti uplaćeni doprinosi po osnovi drugoga dohotka i da su ispunjeni  zakonom propisani  uvjeti  za mirovinu.   Starosna mirovina se u razdoblju od 1. siječnja 2019. do  31. prosinca 2027. ostvaruje s navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža. 
Stoga bez obzira što kao korisnik mirovine niste zasnovali radni odnos može vam se pod navedenim uvjetima ponovno odrediti mirovina i na temelju ostvarenog drugog dohotka.