Uvjeti za starosnu mirovinu u godini 2019.

PITANJE
Rođena sam 8. prosinca 1956.  U mjesecu prosincu 2018. navršiti ću 34 godine mirovinskog staža. Kada ispunjavam uvjete za starosnu mirovinu? 
 
Odgovor: Uvjete za starosnu mirovinu ispunjavate 8. travnja 2019.
U godini 2019. osiguranik-žena može ostvariti pravo na starosnu mirovinu kada navrši 62 godine i 4 mjeseca života i najmanje 15 godina staža. 


 
PITANJE:
Rođen sam 3. travnja 1954. U ovoj godini navršavam 28 godina mirovinskog staža. Kada mogu ostvariti starosnu mirovinu?
 
ODGOVOR
Uvjete za starosnu mirovinu ispunjavate 3.travnja 2019.
Osiguranik-muškarac u godini 2019. može ostvariti pravo na starosnu mirovinu kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža. 


 
PITANJE
Može li pravo na starosnu mirovinu steći osiguranik koji ispuni uvjete za mirovinu radeći nepuno radno vrijeme?
 
ODGOVOR
Razdoblje provedeno u zaposlenju s nepunim radnim vremenom smatra se razdobljem provedenim u zaposlenju s punim radnim vremenom, ali se visina mirovine određuje prema stvarno ostvarenom stažu.
Pravo na starosnu mirovinu može steći i osiguranik iz članka 33. ZOMO-a koji je 15 kalendarskih godina proveo radeći s nepunim radnim vremenom i ima 65 godina života, ali mu se visina mirovine određuje za stvarno ostvareni mirovinski staž, dakle, ako je radio 4 sata dnevno 15 kalendarskih godina, odrediti će se u visini za 7,5 godina mirovinskog staža. 
 
 
 
PITANJE
Rođen sam 1. svibnja 1957.  godine i imam 30 godina mirovinskog staža.
Zanima me kada ću moći u starosnu mirovinu.
Radio sam na poslovima sa posebnim uvjetima rada na kojima se staž računa u uvećanom  trajanju. U radnom odnosu sam od 1. veljače 1982. a na poslovima na kojima se staž računa sa stupnjem povećanja 12/16  radio sam  7 godina i na poslovima na kojima se staž  računa sa stupanjem uvećanja 12/18, 4 godine.
ODGOVOR
Za svake 4 godina staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 16  mjeseci dobna granica snižava se za jednu godinu, a za svake 3 godine za koje se efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 18 mjeseci dobna granica snižava se također za jednu godinu.
S obzirom da ste 7 godina radili na poslovima sa stupnjem povećanja 12/16 dobna granica snižava se za 1 godine, a za 1 godinu za poslove sa stupnjem povećanja 12/18.
Budući da ste ostvarili staž osiguranja s povećanim trajanjem s različitim stupnjevima povećanja za razdoblja za koje dobna granica nije snižena prema pojedinom stupnju povećanja snižava se dobna granica prema najnižem stupnju povećanja.  Dobna granica nije snižena za preostale 3 godine za rad na poslovima sa stupnjem povećanja 12/16 i za jednu godinu sa stupnjem povećanja 12/18, što  čini 4 godine za koje se dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu snižava još za jednu godinu.
S obzirom da se dobna granica snižava za 3 godine, uvjete za mirovinu ostvariti ćete 1. svibnja 2019.  kada navršite 62 godine života.