Objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 1/2018. (travanj 2018.)

 Danas je na internetskim stranicama Zavoda objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 1/2018. (travanj 2018.). U ovaj su broj uključeni, uz ostale, i podaci o: broju osiguranika prema godinama i osnovama osiguranja (stanje na dan 31. prosinca, od 2002. do 2017. godine), broju osiguranika prema osnovama osiguranja i spolu (stanje na dan 31. ožujka 2018.), korisnicima mirovina prema godinama i osnovama osiguranja (stanje na dan 31. prosinca, od 2001. do 2017. godine), prosječnim mirovinama prema godinama i vrstama (od 2012. do 2017.). Također su uvršteni  i podaci o aktualnoj vrijednosti mirovine i postotku usklađivanja mirovina od siječnja 1999. do siječnja 2018. U dijelu o doplatku za djecu nalaze se podaci o broju korisnika doplatka za djecu i broju djece prema godinama (stanje na dan 31. prosinca, od 2002. do 2017. godine), prosječnom broju korisnika, djece i prosječnim svotama doplatka za djecu (za razdoblje od 2013. do razdoblja I.- III.  2018.) te o kretanjima prema mjesecima (od siječnja 2013. do travnja 2018.), područnim službama/uredima i županijama, s prosječnom mjesečnom svotom doplatka (stanje na dan 31. ožujka 2018.).
opširnije