Obavijest o potvrdama o životu za 2018. korisnicima mirovine iz Federalnog zavoda za MIO/PIO s prebivalištem u R Hrvatskoj

Prema obavijesti Federalnog zavoda za MIO/PIO, korisnici mirovine iz Federalnog zavoda za MIO/PIO koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, nisu obvezni Federalnom zavodu dostavljati potvrde o životu. 
Za korisnike mirovine Federalnog zavoda koji imaju prebivalište na području Republike Hrvatske činjenica smrti utvrđuje se elektroničkom razmjenom podataka s Hrvatskom zavodom za mirovinsko osiguranje, zbog čega korisnici Zavoda s prebivalištem u R Hrvatskoj nisu obvezni slati potvrde o životu. 
Izuzetak su korisnici mirovine kod kojih postoji nedostatak u identifikacijskim podacima, te se provjera na gore navedeni način ne može izvršiti.
Ovi korisnici će na kućnu adresu dobiti pisanu obavijest potvrde o životu koju moraju popuniti, ovjeriti kod nadležnog organa i dostaviti Federalnom zavodu za MIO/PIO do kraja tekuće godine.
Napominjemo da je ovakva obavijest objavljena i na web stranicama Federalnog zavoda za MIO/PIO