Obavijest o potvrdama o životu za 2018. korisnicima mirovine iz Fonda PIO Republike Srpske s prebivalištem u R Hrvatskoj

Prema obavijesti Fonda PIO Republike Srpske, korisnici mirovine iz Fonda PIO Republike Srpske koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, nisu obvezni Fondu PIO dostavljati potvrde o životu. 
Za korisnike mirovine Fonda PIO Republike Srpske koji imaju prebivalište na području R Hrvatske činjenica smrti utvrđuje se elektroničkom razmjenom podataka s Hrvatskom zavodom za mirovinsko osiguranje pa korisnici Zavoda s prebivalištem u R Hrvatskoj nisu obvezni slati potvrde o životu. 
Izuzetak su korisnici mirovine kod kojih postoji nedostatak u identifikacijskim podacima, zbog čega provjeru nije moguće utvrditi elektroničkom razmjenom podataka.
Ovi korisnici će na kućnu adresu dobiti pisanu obavijest potvrde o životu koju moraju popuniti, ovjeriti kod nadležnog tijela i dostaviti Fondu PIO Republike Srpske do kraja tekuće godine.
S dostavljene potvrde preuzet će se identifikacijski podaci pa i ovi korisnici ubuduće neće morati dostavljati potvrde o životu.