Obavijest pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane i članovima njihovih obitelji

Odredbe Glave IX. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, u daljnjem tekstu: ZOHBDR) stupaju na snagu 1. siječnja 2019. U nastavku su tiskanice zahtjeva za priznanje/određivanje prava na invalidsku mirovinu i zahtjeva za priznanje prava na obiteljsku mirovinu.
 
Napomena: prije podnošenja zahtjev treba kompletirati prema prilozima navedenim u tiskanicama zahtjeva.

Zahtjevi za ostvarivanje prava pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji prema ZOHBDR-u podnose se na sljedeći način: