Obvezna dokumentacija pri dostavi podataka za vođenje matične evidencije

 

Red.
br.
OBVEZNIK DOPRINOSA DOKUMENTACIJA ZA EVIDENTIRANJE POČETKA POSLOVANJA DOKUMENTACIJA ZA EVIDENTIRANJE PRESTANKA POSLOVANJA
 
 
 
1. poslodavac (pravna ili fizička osoba)
  • prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanicaM-11P)
  • rješenje/izvod o upisu u odgovarajući registar - na uvid (za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar)
  • obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) - na uvid
  • prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)
  • rješenje/izvod o brisanju u odgovarajućem registru - na uvid
(za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar)
 
 
2. samostalni obveznik doprinosa (npr. osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti, nositelji i članovi OPG-a itd.)
  • prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanicaM-11P)
  • rješenje/izvod o upisu u odgovarajući registar - na uvid (za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar)
  • prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)
  • rješenje/izvod o brisanju u odgovarajućem registru - na uvid
(za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar)