Financijski izvještaji prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu za 2018. godinu

 - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje  1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
str.1 unutar pdf dokumenta
 
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine (Obrazac PR-RAS (VP 151))
str. 2 unutar pdf dokumenta
 
- Bilanca na dan 31. prosinca 2018. godine (Obrazac BILVP 152)
str. 17 unutar pdf dokumenta
 
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine (Obrazac RAS-funkcijski VP 154)
str. 22 unutar pdf dokumenta
 
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine (Obrazac P-VRIO(VP 156))
str. 25 unutar pdf dokumenta
 
- Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine (Obveze(VP 159))
str. 26 unutar pdf dokumenta
 
 
- Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima,  primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
str. 1 unutar pdf dokumenta
 
- Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskom klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
str. 6 unutar pdf dokumenta
 
- Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
str. 7 unutar pdf dokumenta
 
- Bilješke uz Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2018.
str. 7 unutar pdf dokumenta
 
- Bilješke uz Bilancu stanje na dan 31. prosinca 2018.godine
str. 8 unutar pdf dokumenta