Zagreb, 22. srpnja 2008. Donesen Etički kodeks radnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, nakon prethodnog savjetovanja sa Sindikatom zaposlenih u hrvatskom mirovinskom osiguranju i Radničkim sindikatom HZMO- a, donio je Etički kodeks radnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 87 KB). Etički kodeks je skup pravila dobrog ponašanja koja proizlaze i temelje se na ustavnim načelima, međunarodnim ugovorima, zakonima, pravnoj tradiciji, moralnom i vrijednosnom sustavu, kojih se trebaju pridržavati radnici Zavoda pri obavljanju poslova, radi ostvarivanja misije Zavoda da kao moderna javna ustanova za provedbu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti  svojim korisnicima pruža što kvalitetniju i stručnu uslugu.
Kodeksom se utvrđuju temeljna načela i pravila dobrog ponašanja u profesionalnim i međuljudskim odnosima radnika Zavoda prema građanima, drugim tijelima, sredstvima javnog priopćavanja kao i međusobni odnosi u Zavodu, čiji je cilj da svaki radnik svojim ponašanjem promiče ugled Zavoda.