Novi način rada s korisnicima u uređenom poslovnom prostoru Zavoda u Slavonskom Brodu

Unutar projekta preustroja, kojim se modernizira poslovanje Zavoda, jedan od ciljeva je korisnicima usluga u postupku ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu pružanje usluge na suvremen i učinkoviti način.

Cilj se ostvaruje preko projekta novog načina rada s korisnicima koji, osim prilagodbe poslovnog procesa, prate i prilagodba poslovnog prostora te stručnost i profesionalnost radnika. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u sklopu gospodarenja imovinom vodi dugoročnu poslovnu politiku planiranja dogradnje, obnove i održavanja poslovnih objekata kako bi u idućih 10 do 15 godina u cijelosti obnovio svoje poslovne prostore.

Budući da su poslovni prostori Zavoda smješteni većinom u starijim i često neodgovarajućim zgradama, bilo je potrebno te prostore urediti i prilagoditi suvremenom načinu komunikacije s korisnicima, organiziranjem središnjeg mjesta komunikacije, na kojem korisnik dolaskom u Zavod, na jednom mjestu dobiva traženu informaciju.
Smještanjem ključnih funkcija u odnosu s korisnicima, pravnih savjetnika i informatora u prizemlje poslovne zgrade, korisnicima se, novim tehnološkim mogućnostima i uvođenjem tzv. «redomata», osigurava bolja dostupnost i privatnost pri pružanju pravnih savjeta, davanje brže i kvalitetnije informacija o stanju zahtjeva (predmeta) te pružanje stručne i ostale pomoći i informacija, na jednom mjestu i na višoj razini kvalitete, bez nepotrebnih čekanja.


U obnovljenoj i preuređenoj zgradi Područne službe u Slavonskom Brodu, smještenoj u naselju «Slavonija I» b.b., započelo se s radom 20. listopada 2008, a na svečanom otvorenju održanom 22. listopada 2008. uz ravnatelja Milu Rukavinu i njegove suradnike nazočni su bili i predstavnici Matice umirovljenika, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva kao i županijski i gradski čelnici.
Zgrada Područne službe izgrađena je 1974. kao samostojeća poslovna građevina površine 970,94 m2. Zbog naraslih potreba i povećanja opsega poslova, javio se problem nedostatka radnog prostora i prostora za komunikaciju s osiguranicima. Dodatno, tijekom Domovinskog rata dio poslovne zgrade je bio oštećen granatiranjem, što je bilo privremeno sanirano, ali je problem nedostatka poslovnog prostora i dalje ostao neriješen.

Radi osiguravanja potrebnog poslovnog prostora, Zavod je još 2004. od Grada Slavonskog Broda, kupio 327 m2 dodatnoga građevinskog zemljišta, čime je osigurao 303,80 m2 za dogradnju poslovnog prostora pa je s time dobiveno ukupno 1274,74m2 korisnog prostora.
Danas, nakon obnove, radnici imaju suvremene uvjete za rad, korisnici usluga mogućnost jednostavnijeg i bržeg obavljanja poslova u novouređenom prostoru u prizemlju poslovne zgrade, a odgovarajućim arhitektonskim rješenjem omogućen je i pristup osobama s invaliditetom.


Za obnovu poslovne zgrade utrošeno je približno 11 milijuna kuna. U Područnoj službi u Slavonskom Brodu, kojoj pripada i Ispostava u Novoj Gradiški, zaposleno je 79 radnika, obavljaju se poslovi za preko 42 000 osiguranika, 32 000 korisnika mirovinskih primanja, kao i za 12 840 korisnika doplatka za djecu.
Preuređenje i modernizacija poslovnih prostora doprinosi ostvarenju cilja - pretvaranju u modernu javnu ustanovu na usluzi osiguranicima i korisnicima usluga Zavoda.