Zakoni koji su stupili na snagu 1. siječnja 2009., a vezani su uz provedbu zakona iz mirovinskog osiguranja i drugih prava

- Opći porezni zakon, Narodne novine broj 147/08 od 18.12.2008.
- Zakon o doprinosima, Narodne novine broj 84/08 od  18.7.2008. i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Narodne novine broj 152/08 od  24.12.2008.
- Pravilnik o doprinosima,  Narodne novine broj 2/09 od  3.1.2009.;
- Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2009. godinu,  Narodne novine broj 2/09 od  3.1.2009.
- Zakon o osobnom identifikacijskom broju, Narodne novine broj 60/08 od 28.5.2008. i Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju, Narodne novine broj 1/09 od  02.01.2009.
- Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, Narodne novine broj 85/08 od 21.7.2008. i Ispravak Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, Narodne novine broj 110/08 od  26.9.2008.
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu, Narodne novine broj 149/08 od 20.12.2008.
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Narodne novine broj 150/08 od 22.12.2008.
- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Narodne novine broj 80/08 od  11.7.2008.

opširnije