Kontakti

        

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
tel: 01/4595-500

fax: 01/4595-063
         matični broj:    1416626
        OIB: 84397956623

 INFOTELEFONI- telefonski upiti građana
+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom od 8 do 16 sati

 

PISANI UPITI GRAĐANA PUTEM INTERNETSKOG OBRASCA


ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE ZA UPITE NOVINARA: press@mirovinsko.hr

URED ZA POSLOVNO-INFORMACIJSKU SIGURNOST, KONTROLU I NADZOR
e-mail: sigurnost@mirovinsko.hr 

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
e-mail: zastita_osobnih_podataka@mirovinsko.hr
ETIČKI POVJERENIK
e-mail: etickipovjerenik@mirovinsko.hr