Kontakti

        

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500

fax: 01/4595-063
         matični broj:    1416626
        OIB: 84397956623