Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje iz i na mirovine

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009., Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je obveznik obračuna dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz i na mirovine.

Doprinos se obračunava po stopi od 1%, ako je mjesečna  svota  mirovine manja  ili jednaka svoti  prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje od siječnja do kolovoza ili po stopi od 3%, ako je mjesečna  svota mirovine viša od svote  prosječne neto plaće.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje od siječnja do kolovoza 2008., iznosi 5.108,00 kn, te se primjenjuje u 2009.

Doprinos se ne usteže  od mirovinskih primanja korisnika, ako je obračunat po stopi od 1%. Ako je obračunat po stopi od 3%, usteže se od mirovinskih primanja korisnika, te se za doprinos umanjuje svota za isplatu, što se iskazuje na Obavijesti o mirovinskim primanjima.

Na Obavijesti o mirovinskim primanjima za siječanj 2009. iskazan je doprinos obračunat po stopi od 3%, a ujedno su na navedenoj obavijesti, radi  obavještavanja korisnika koji će podnositi poreznu prijavu za 2008., ispisani podaci o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2008., te o obračunatom i uplaćenom porezu i prirezu, odnosno podaci su dostavljeni bankama, ako banke obavještavaju korisnike o mirovinskim primanjima.

Doprinos se ne obračunava na razlike mirovina obračunate prema rješenju o promjeni opsega prava niti na razlike obračunate nakon usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine.