Isplata mirovina za travanj 2009.

U ponedjeljak, 11. svibnja 2009., počinje isplata mirovina za travanj 2009. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.