Isplata mirovina za lipanj 2009.

U petak, 10. srpnja 2009., počinje isplata mirovina za lipanj 2009. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.