Kada mogu u mirovinu?

Program daje informativni izračun datuma ispunjavanja uvjeta za mirovinu. Detaljnije o uvjetima za priznavanje prava na mirovinu možete pronaći u poglavlju Starosna i prijevremena starosna mirovina.
 
Kada mogu u mirovinu?