Objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 2/2010.

Danas je na internetskim stranicama Zavoda objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 2/2010. (srpanj 2010.).
U ovaj su broj uključeni, uz ostale, i podaci o: broju osiguranika prema godinama i osnovama osiguranja (stanje na dan 31. prosinca, od 1995. do 2009. godine), broju osiguranika prema osnovama osiguranja i spolu (stanje na dan 30. lipnja 2010., kao i prosječan broj u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010.), korisnicima mirovina prema godinama i osnovama osiguranja (stanje na dan 31. prosinca, od 1995. do 2009. godine), prosječnim mirovinama prema godinama i vrstama (od 2005. do 2009.). Također su uvršteni  i podaci o aktualnoj vrijednosti mirovine i postotku usklađivanja mirovina od siječnja 1999. do srpnja 2009. U dijelu o doplatku za djecu nalaze se podaci o broju korisnika doplatka za djecu i broju djece prema godinama (stanje na dan 31. prosinca, od 1995. do 2009. godine), prosječnom broju korisnika, djece i prosječnim svotama doplatka za djecu (za razdoblje od 2006. do I.-VI. 2010.), te kretanjima prema mjesecima (od siječnja 2008. do srpnja 2010.), područnim službama i županijama s prosječnom mjesečnom svotom doplatka (stanje na dan 30. lipnja 2010.).
Tiskovine Zavoda, uključujući i "
Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje" dostupne su u digitalnom obliku, na internetskoj stranici, u potkategoriji "Publikacije", a moguće je i prijaviti se na uslugu slanja obavijesti o objavi novoga broja elektroničkom poštom.
Radi što bolje informiranosti i dostupnosti statističkih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svim zainteresiranim korisnicima, u 2003. godini pokrenut je projekt izdavanja biltena sa statističkim podacima koji se vode i obrađuju u Zavodu. Prvi broj  'Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje' tiskan je u svibnju 2003., i do broja 8 iz 2003. izlazio je kao mjesečnik, a nakon toga tromjesečno. Od broja 1/2010.- travanj 2010., 'Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje' izlaze isključivo u digitalnom obliku, te su kao i do sada javno dostupne na internetskim stranicama Zavoda.
U biltenu "Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje" objavljuju se statistički podaci iz područja mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu u Republici Hrvatskoj. Radi cjelovitijeg pregleda kretanja na području mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu, objavljuju se i višegodišnji podaci o korisnicima, osiguranicima i doplatku za djecu.