Razgovorni dani s predstavnicima austrijskoga mirovinskog osiguranja

Razgovorni dani s predstavnicima austrijskoga mirovinskog osiguranja i osiguranicima koji su radili u Republici Austriji održani su u razdoblju od 14. do 16. rujna 2010. Razgovori su održani u Područnoj službi u Varaždinu, u Čakovcu i u Središnjoj službi Zavoda u Zagrebu.
Odaziv je bio velik i na razgovorima je bilo prisutno 67 korisnika, a 28 osiguranika postavilo je pitanje reguliranja razdoblja osiguranja navršenih u Republici Austriji.
Unutar projekta „Prethodnog utvrđivanja razdoblja osiguranja“ (staž navršen u inozemstvu), predstavnici austrijskoga mirovinskog osiguranja zaprimili su 21 zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u austrijskom mirovinskom osiguranju. Potvrde o navršenim razdobljima osiguranja austrijski nositelj osiguranja će uskoro poslati podnositeljima zahtjeva na kućnu adresu, kao i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, na znanje.
Najčešća pitanja koja su osiguranici postavljali odnosila su se na uvjete za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, te zbrajanje razdoblja osiguranja navršena u trećoj državi.

Predstavnici austrijskoga mirovinskog osiguranja dali su i iscrpno objašnjenje na učestala pitanja koja se odnose na pretvaranje invalidske mirovine u starosnu, kad korisnik invalidske ili prijevremene starosne mirovine navrši 60, odnosno 65 godina života. Invalidska mirovina ili prijevremena starosna mirovina prevode se automatski u starosnu mirovinu s prvim danom u mjesecu poslije navršenja starosti za redovitu starosnu mirovinu ( 60 za žene i 65 za muškarce) u do tada odobrenoj visini. Stoga se ne podnosi zahtjev za starosnu mirovinu ako već postoji pravo na prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu.
Zahtjev za starosnu mirovinu potrebno je podnijeti jedino ako je korisnik invalidske ili prijevremene starosne mirovine naknadno navršio nova razdoblja osiguranja, znači radio nakon ostvarivanja prava na invalidsku ili prijevremenu starosnu mirovinu.
Jedno od češćih pitanja odnosilo se na ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu za razvedenoga bračnog druga. Prema austrijskim propisima razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu do visine sudski utvrđene svote uzdržavanja. Pravo na obiteljsku mirovinu za razvedenoga bračnog druga traje do zaključenja novog braka.
Razgovori su protekli u radnom i srdačnom ozračju.