Postupci javne nabave

Oglasi javne nabave u Narodnim novinama

 

Evidencijski broj nabave: B – 39/2019
Datum objave: 23. svibnja 2019. 
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 07. lipnja 2019. do 10:00 sati bez obzira na način dostave.
Otvaranje ponuda neće biti javno.
 

 

Evidencijski broj nabave: B – 17/2019
Datum objave: 23. svibnja 2019. 
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 3. lipnja 2019. do 10:00 sati bez obzira na način dostave
Otvaranje ponuda neće biti javno.

 

Evidencijski broj nabave: B – 90/2019
Datum objave: 15. svibnja 2019. 
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 27. svibnja 2019. do 10:00 sati bez obzira na način dostave.
Otvaranje ponuda neće biti javno.
 

 

Evidencijski broj nabave: B – 54/2019
Datum objave: 07. svibnja 2019. 
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 17. svibnja 2019. do 10:00 sati bez obzira na način dostave.
Otvaranje ponuda neće biti javno.
-Standardni obrazac ponude
 

Poziv za dostavu ponuda «Usluga održavanja IBM Sterling sustava za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje»
Evidencijski broj nabave: B – 87/2019
Datum objave: 18. travnja 2019. 
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 29. travnja 2019. do 10:00 sati bez obzira na način dostave.
Otvaranje ponuda neće biti javno.