Postupci javne nabave

Oglasi javne nabave u Narodnim novinama


Poziv za dostavu ponuda «Najam i održavanje sustava BETA 92 za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje»
Evidencijski broj nabave: B – 4/2019
Datum objave: 13. ožujka 2019. 
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 21. ožujka 2019. do 10:00 sati bez obzira na način dostave
Otvaranje ponuda neće biti javno.
- Standardni obrazac ponude

 

Poziv za dostavu ponuda « Usluga ispitivanja kvalitete pružanja usluga HZMO-a korisnicima »
Datum objave: 12. ožujka 2019. 
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 21. ožujka 2019. do 10:00 sati bez obzira na način dostave
Otvaranje ponuda neće biti javno.
 

 

Poziv za dostavu ponuda «Usluga održavanja mikrografske opreme za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje» Evidencijski broj nabave: B – 12/2019
Datum objave: 05. ožujka 2019. 
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 15. ožujka 2019. do 10:00 sati bez obzira na način dostave.
Otvaranje ponuda neće biti javno.
- Standardni obrazac ponude
 
Poziv za dostavu ponuda «Usluga periodičnog i kontrolnog ispitivanja vatrogasnih aparata za potrebe HZMO-a»
Datum objave: 12. veljače 2019. 
Datum do kada je natječaj otvoren: Rok za dostavu ponuda je 21. veljače 2019. do 10:00 sati bez obzira na način dostave
Otvaranje ponuda neće biti javno.
- Standardni obrazac ponude