Područni ured u Čakovcu

PODRUČNI URED U ČAKOVCU,  za područje Međimurske županije

PREDSTOJNICA
Iva Najman
 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
Područni ured u Čakovcu,
40000 ČAKOVEC, I. Mažuranića 3
tel. centrala: 040/311-755
fax: 040/313-815
radno vrijeme: radnim danom od 8 do 16 sati
(u razdoblju od 15. lipnja do 31. kolovoza radno vrijeme počinje u 7, a završava u 15 sati)
e-mail: cakovec@mirovinsko.hr

KONTAKT ZA KORISNIKE
informacije o stanju predmeta
040/311-755
040/311-757
040/311-758
040/311-812
040/311-813


pravni savjeti
040/311-755
040/311-757
040/311-758
040/311-812
040/311-813

upiti korisnika u vezi sa provedbom novog Zakona o mirovinskom osiguranju
- 042/398-110, 042 398-121, 042/398-122 i 042/398-119 
- Matična evidencija 042/398-019 i 042/398-020

 

 

ISPOSTAVE

 

1. PRELOG

 2. MURSKO SREDIŠĆE