Područni ured u Sisku

PODRUČNI URED U SISKU,  za područje Sisačko-moslavačke županije

PREDSTOJNICA
Maja Gobac

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Područni ured u Sisku
Ulica lipa 4
44000 SISAK
tel. centrala: 044/660- 200 
faks: 044/660-330
radno vrijeme: radnim danom od 7.30 do 15.30 sati
(u razdoblju od 15. lipnja do 31. kolovoza radno vrijeme počinje u 7, a završava u 15 sati)
e-mail:

KONTAKT ZA KORISNIKE
informacije o stanju predmeta
044/660-229 ili  044/660-230 

pravni savjeti
044/660-243

upiti korisnika u vezi sa provedbom novog Zakona o mirovinskom osiguranju
- 044/660-279 i 044/660-235
- Matična evidencija 044/660-293 i 044/660-306
 

Rješavanje u I.stupnju o zakonodavstvu države članice EU koje se primjenjuje na osiguranike i izdavanje potvrde A1 za izaslanje
Rješavanje o pravu na mirovinu primjenom pravnih propisa EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

Đurđa Cerovšek  044/660 238  djurdja.cerovsek@mirovinsko.hr
Štefica Hodalj   044/660 235  stefica.hodalj@mirovinsko.hr
Jasmina Talić Božić  044/660 247  jasmina.talic-bozic@mirovinsko.hr
Renata Pavić Jambrešić 044/660 246  renata.pavic-jambresic@mirovinsko.hr
Renata Rohak   044/660 245  renata.rohak@mirovinsko.hr

 

 ISPOSTAVE

 

1. DVOR

2. GLINA

3. HRVATSKA KOSTAJNICA

4. KUTINA

5. NOVSKA

6. PETRINJA

7. TOPUSKO