Hrvatski branitelji i doplatak za djecu

Zbog velikog broja upita hrvatskih branitelja u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu nakon donošenja novog Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 94/01.) i novog Zakona o doplatku za djecu (“Narodne novine”, broj 94/01.) dajemo sljedeće priopćenje

Dosadašnji korisnici doplatka za djecu – hrvatski branitelji, dobili su, po službenoj dužnosti, rješenje o prestanku prava na doplatak za djecu s 31. prosincem 2001.

Djeci hrvatskih branitelja, prema novom Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 94/01.), pravo na doplatak za djecu pripadalo je do 31. prosinca 2001. Dakle, nema više odredbe koja određuje svotu doplatka za djecu za koju se pravo određuje prema posebnim propisima. Pravo prema posebnom propisu ostvarivala su djeca hrvatskih branitelja prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 108/96.).

Od 1. siječnja 2002. pravo na doplatak za djecu hrvatski branitelji mogu ostvariti samo prema propisima Zakona o doplatku za djecu, odnosno uz utvrđivanje svih uvjeta predviđenih novim Zakonom o doplatku za djecu. To znači da se pravo na doplatak za djecu hrvatskih branitelja sada ostvaruje uz primjenu odredaba o određivanju dohodovnog cenzusa kućanstva.

Dakle, hrvatski branitelji koji su dobili spomenuta rješenja, trebaju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu u godini 2002., ako to već nisu učinili. Pod uvjetom da zahtjeve predaju do 28. veljače 2002. (u područnu službu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu stanovanja) i ako ispunjavaju uvjete prema novom Zakonu o doplatku za djecu, dobit će pripadajući doplatak i za siječanj i veljaču 2002. 

Odjel za odnose s javnošću