Dospjeće mirovina na isplatu

 Obračunate mirovine dospijevaju na isplatu i isplaćuju se korisnicima prava na mirovinu jednom mjesečno preko pošte na adresu korisnika ili preko banake u Hrvatskoj ili u inozemstvu.
  
Dospjela primanja koja nisu isplaćena zbog okolnosti koje je uzrokovao korisnik mogu se isplatiti najviše za 12 mjeseci unatrag od dana podnošenja zahtjeva za isplatu.