područne službe

Područna služba u Osijeku, sa sjedištem u Osijeku, za područje Osječko-baranjske županije, Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske županije i Vukovarsko-srijemske županije
Područna služba u Rijeci, sa sjedištem u Rijeci, za područje Primorsko-goranske županije, Istarske županije i Ličko-senjske županije
Područna služba u Splitu, sa sjedištem u Splitu, za područje Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske županije, Šibensko-kninske županije i Zadarske županije
Područna služba u Varaždinu, za područje Varaždinske županije, Međimurske županije, Koprivničko--križevačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Virovitičko-
-podravske županije
Područna služba u Zagrebu, sa sjedištem u Zagrebu, za područje Zagrebačke županije i Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

 

 

  • Središnja služba 
  • područne službe
  • područni uredi
  • ispostave