Zagreb, 15. svibnja 2002. Dodatak uz mirovinu (BiH)

Zakonom o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine uređeno je pravo na dodatak uz mirovinu hrvatskim državljanima s prebivalištem u RH koji su pravo na mirovinu ostvarili u nekoj od republika bivše SFRJ (za sada samo mirovine ostvarene u BiH ). Zakon se počeo primjenjivati 1. svibnja 2002.