20. sjednica Upravnog vijeća održana 19. prosinca 2013.

  1. Prijedlog teksta novog Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  2. Prijedlog pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 2,8 MB)
  3. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2013. godinu (pdf, 950kb)
  4. Prijedlog odluke o usvajanju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2014. godinu (pdf, 862 kb)
  5. Prijedlog godišnjeg plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2014. (pdf, 851 kb)
  6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o nabavi usluge proširenja elektroničkog sustava za upravljanje dokumentacijom (ESUD) za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  7. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje drugog jednogodišnjeg ugovora o usluzi povezivanja svih lokacija HZMO-a u jedinstvenu korporativnu mrežu (HZMO-VPN) radi prijenosa podataka IP protokolom
  8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje godišnjeg ugovora o nabavi licenci za programsku opremu Microsoft za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  9. Kadrovska pitanja