24. sjednica Upravnog vijeća održana 20. ožujka 2014.


1. Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja  (pdf, 757 kb)

2. Pravilnik o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja  (pdf, 612 kb)

3. Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2014.  (pdf, 942 kb)

4. Pravilnik o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem, odnosno korištenjem prava iz mirovinskog osiguranja (pdf, 1,2 Mb)

5. Pravilnik o naknadi troškova za smještaj i prehranu u vezi sa ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja kao i tijekom profesionalne rehabilitacije u drugom mjestu, izvan mjesta prebivališta  (pdf, 1,8 Mb)
 
6. Odluka o cijenama za pružanje informatičkih i mikrografskih usluga  (pdf, 1,4 Mb)

7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje drugog jednogodišnjeg ugovora za javnu govornu uslugu u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (pdf, 935 kb)

8. Kadrovska pitanja

9. Pravilnik o ovlaštenim vještacima i višim vještacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (pdf, 748 kb)