Obavijest o sklopljenim ugovorima za ugovore sklopljene po Dodatku II. B ZJN i u postupku jednostavne nabave

 

Obavijest o sklopljenom ugovoru «Nabava licenci Adobe Acrobat Professional za potrebe HZMO-a»
Evidencijski broj nabave: B – 20/2019 od 03. svibnja 2019.
Datum objave: 14. svibnja 2019. 

 

Obavijest o sklopljenom ugovoru „Ugovor o usluzi ispitivanja kvalitete pružanja usluga HZMO-a korisnicima“
Evidencijski broj nabave: B – 13/2019 od 23. travnja 2019.
Datum objave: 09. svibnja 2019
 
Obavijest o sklopljenom ugovoru „Ugovor o najmu i održavanju sustava BETA92 za potrebe HZMO-a“
Evidencijski broj nabave: B – 4/2019 od 23. travnja 2019.
Datum objave: 03. svibnja 2019. 

 
Obavijest o sklopljenom ugovoru „Ugovor o izvođenju radova na sanaciji sustava klimatizacije poslovne zgrade u Sisku, Ulica lipa 4“
Evidencijski broj nabave: B – 1/2019 od 17. travnja 2019.
Datum objave: 24. travnja 2019. 
 
Obavijest o sklopljenom ugovoru „Ugovor o nabavi materijala za čišćenje i održavanje za potrebe HZMO-a, Središnje službe, Područne službe u Zagrebu, Područnog ureda u Sisku i Područnog ureda u Karlovcu
Evidencijski broj nabave: B – 58/2019 od 29. ožujka 2019.
Datum objave: 16. travnja 2019.