Poništenje postupka javne nabave

 
Obavijest o poništenju «Nabava licenci računalnih programa za generiranje dijagrama za potrebe HZMO-a»
Odluka o poništenju od 18. ožujka 2019.
Evidencijski broj nabave: B – 24/2019
Datum objave: 19. ožujka 2019. 

 

Obavijest o poništenju « Nabava usluge periodičkog i kontrolnog ispitivanja vatrogasnih aparata za potrebe HZMO-a»
Odluka o poništenju od 25. veljače 2019.
Evidencijski broj nabave: B – 19/2019
Datum objave: 26. veljače 2019.