Poništenje postupka javne nabave

 
Obavijest o poništenju «Nabava licenci računalnog programa za generiranje dijagrama za potrebe HZMO-a»
Odluka o poništenju od 30. travnja 2019.
Evidencijski broj nabave: B – 85/2019
Datum objave: 06. svibnja 2019. 

 

Obavijest o poništenju «Usluga održavanja mikrografske opreme za potrebe HZMO-a»
Odluka o poništenju od 19. travnja 2019.
Evidencijski broj nabave: B – 12/2019
Datum objave: 25. travnja 2019. 
 

Obavijest o poništenju «Usluga održavanja IBM Sterling sustava za potrebe HZMO-a»
Odluka o poništenju od 08. travnja 2019.
Evidencijski broj nabave: B – 30/2019
Datum objave: 10. travnja 2019. 

 

Obavijest o poništenju «Nabava licenci računalnih programa za generiranje dijagrama za potrebe HZMO-a»
Odluka o poništenju od 18. ožujka 2019.
Evidencijski broj nabave: B – 24/2019
Datum objave: 19. ožujka 2019.