26. sjednica Upravnog vijeća održana 29. svibnja 2014.

1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju HZMO-a za donošenje odluke kojom se ovlašćuje RH za sklapanje Dodatka 1 Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodotrogir d.d. Trogir (BRDT-R-A)


2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju HZMO-a za donošenje odluke kojom se ovlašćuje RH za sklapanje Dodatka 1 Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije Split d.d. Split (BIST-R-A) i


3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju HZMO-a za donošenje odluke kojom se ovlašćuje RH za sklapanje Dodatka 1 Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3. MAJ d.d. Rijeka (3MAJ-R-A)


4. Odluka o prethodnoj suglasnosti za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 164 kb)


5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o najmu IBM sistemskog softvera (operativni sistem, alati za razvoj i servisni programi) i IBM softvera za podršku rada baza podataka za središnje računalo IBM 2817-M15(IBM zEnterprise 196) za razdoblje od 1.05.2014. do 30.04.2015. za potrebe HZMO-a (pdf, 133 kb)


6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o nabavi prava na održavanje i prava na nadogradnju licenci IBM softverskih produkata za 2014. godinu za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 115 kb)


7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje 2. godišnjeg ugovora o nabavi licenci za programsku opremu Microsoft za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 123 kb)


8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o nabavi prava na održavanje i prava na nadogradnju licenci programskog produkta ORACLE za 2014. godinu za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 114 kb)


9. Odluka o cijeni liječničkog stručnog izvješća za potrebe inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja i o cijeni specijalističkog pregleda, odnosno medicinske obrade u skladu s uredbama Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju (pdf, 123 kb)


10. Odluka o cijeni liječničkog izvješća u vezi novčane potpore za njegu bolesnika i specijalističkog pregleda, odnosno medicinske obrade radi provođenja kontrolnog pregleda za potrebe inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja (pdf, 95kb)


11. Kadrovska pitanja


12. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje vještaka Centra za medicinsko vještačenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 128 kb)


13. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje vještaka u Odsjeku Centra za medicinsko vještačenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Područnoj službi u Zagrebu, za četiri izvršitelja (pdf, 115 kb)


14. Pravilnik o položajnim radnim mjestima u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (pdf, 3,6MB)