Prava iz mirovinskog osiguranja

Osobe osigurane prema Zakonu o mirovinskom osiguranju mogu, uz propisane uvjete ostvariti pravo na:

1. mirovinu

2. naknadu zbog tjelesnog oštećenja