Zagre, 17. prosinca 2002. Promjena Zakona o mirovinskom osiguranju - prijevremena starosna mirovina

 

Radi povećanog interesa javnosti u vezi s promjenama koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, u djelu u kojem se odnosi na ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu, ističemo da se ne mijenjaju uvjeti za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu, već izračun visine prijevremene starosne mirovine.

Za osiguranike koji pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ostvare do 17. prosinca 2002. umanjenje za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu iznosi 0,3 posto, a za osiguranike koji to pravo ostvare od 18. prosinca 2002. umanjenje za svaki mjesec iznosi 0,34 posto.

Što osiguranici mogu učiniti da bi se visina mirovine izračunavala prema dosadašnjim propisima tj. prema propisima važećim do 17. prosinca 2002.?

Svi osiguranici koji su već podnijeli zahtjev ili namjeravaju podnijeti zahtjev radi ostvarivanja prava na prijevremenu starosnu mirovinu, a procijene da će im mirovina biti veća izračuna li se prema dosadašnjim propisima, mogu svoj zahtjev promijeniti. Važno je da u zahtjevu bude navedeno da pravo na mirovinu žele ostvariti (najkasnije) sa 17. prosincem 2002., a odjava s osiguranja mora nositi datum – najkasnije 16. prosinca 2002. Pri tome podnositelji zahtjeva, naravno, moraju voditi računa da na dan ostvarivanja prava imaju ispunjene uvjete – godine staža i godine života.

Kako bi ispunio svoju osnovnu zadaću, a to je provedba pozitivnih (važećih) propisa iz mirovinskog osiguranja te u vezi s tim omogućio promptno davanje odgovora na povećan broj upita i zahtjeva, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je u tjednu od 16.12.2002. do 20.12.2002. produžio rad besplatnog otvorenog telefona – 0800 63 63 63 – od 9,00 do 18,00 sati, a sve potrebne informacije mogu se dobiti u Središnjoj službi kao i u svim područnim službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

 

 

Odjel za odnose s javnošću