Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu za 2003.

Pravo na doplatak za djecu, prema odredbama Zakona o doplatku za djecu («Narodne novine», broj 94/01) u 2003. godini mogu ostvariti svi oni korisnici čiji dohodovni cenzus iznosi 40% proračunske osnovice. Budući da je proračunska osnovica ostala ista (3.326,00 kn) i u ovoj godini doplatak za djecu mogu ostvariti korisnici kojima ukupni prihod svih članova kućanstva ne prelazi 1.330,40 kuna mjesečno po članu.

Korisnici doplatka za djecu za svaku godinu moraju obnoviti zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu. Prema tome, svi koji su doplatak dobivali do 28. veljače 2003., ako žele ostvarivati dječji doplatak bez prekida, moraju (ako to još nisu do sada učinili) obnoviti zahtjev za ovu godinu.

Svima koji zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na doplatak za djecu podnesu nakon 1. ožujka 2003., pravo pripada od dana podnošenja zahtjeva.

Rad službe

Kako bi se što bolje i u što kraćem roku obavio ovaj opsežan posao (oko 270 000 korisnika doplatka za djecu), te informirali korisnici, služba Zavoda je poduzela sljedeće:

q       Tiskan je letak s osnovnim podacima u vezi s podnošenjem zahtjeva za doplatak za djecu koji se može dobiti na šalterima svih područnih službi Zavoda. Letak sadrži podatke o uvjetima i dokumentima koji su potrebni za ostvarivanje tog prava.

q       Informacije se mogu dobiti na govornom automatu Zavoda - broj 060-103-103. Svi koji nazovu taj broj dobit će podatke u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu za stare i nove korisnike. Isto tako, sve informacije vezane uz podnošenje zahtjeva za doplatak za djecu mogu se dobiti na Otvorenom telefonu Zavoda 0800 – 63 63 63 (od 12 do 14 sati svakim radnim danom) i preko Call centra – broj 01/ 4891 – 666 (od 8 do 16 sati svakog radnog dana) te na web stranici Zavoda - www.mirovinsko.hr.

 

U Područnoj službi u Zagrebu, A. Žaje 44, gdje se očekuje i najviše zahtjeva, informacije se mogu dobiti na brojevima telefona 01/4595-931 i 01/4595-932, a privremeno će tijekom veljače biti uvedeno novo radno vrijeme - od 8,00 do 18,00 sati uz otvaranje dodatnih šaltera na kojem će se zaprimati zahtjevi korisnika doplatka za djecu.

 

Podsjećamo da se zahtjevi mogu poslati i poštom.