Zagreb, 17. lipnja 2003. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje započeo s isplatom mirovina u Srbiju I Crnu Goru

   

Isplata mirovina u Srbiju i Crnu Goru od 2. lipnja 2003.

Stupanjem na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije od 1. svibnja 2003. nositelji mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori uspostavili su izravnu isplatu mirovine umirovljenicima koji su ostvarili pravo na mirovinu u jednoj državi, a imaju prebivalište u drugoj državi. U skladu s time Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od 2. lipnja 2003. isplaćuje mirovinu priznatu iz hrvatskog mirovinskog osiguranja umirovljenicima s prebivalištem u Srbiji i Crnoj Gori.

 

Umirovljenici s prebivalištem u Srbiji i Crnoj Gori trebaju na tiskanici koju im je poslao HZMO dostaviti nadležnoj područnoj službi HZMO-a podatak o broju deviznog računa otvorenog u jednoj od banaka u Srbiji i Crnoj Gori. Svi korisnici mirovina iz HZMO-a koji nisu primili obavijest HZMO-a trebaju podnijeti zahtjev za uspostavu isplate mirovine nadležnoj područnoj službi HZMO-a.

 

Prva isplata mirovina iz Srbije i Crne Gore u srpnju 2003.

S danom stupanja na snagu Ugovora od 1. svibnja 2003. prestala je isplata mirovina korisnicima koji su pravo na mirovinu ostvarili u Srbiji i Crnoj Gori, a kojima je HZMO isplaćivao mirovinu prema Zakonu o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ. Isplatu tih mirovina, od svibnja 2003., preuzeli su nadležni nositelji mirovinskog osiguranja u Srbiji i Crnoj Gori, koji će započeti isplatu mirovina u srpnju 2003.

 

Dodatak uz mirovinu – zaštita građana Republike Hrvatske

Radi zaštite svojih građana Hrvatski je sabor donio Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovina koji se primjenjuje od 1. svibnja 2002. Prema Zakonu o pravu na dodatak uz mirovinu, pravo na dodatak uz mirovinu ima:

-          hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

-          kojemu je mirovina isplaćivana prema Zakonu o isplati mirovine korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ 

-          koji nije ostvario mirovinu primjenom međunarodnog Ugovora o socijalnom osiguranju i

-          koji uz mirovinu u protekloj kalendarskoj godini mjesečno nije ostvario dohodak podložan porezu veći od mjesečnog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, utvrđenog poreznim propisima (osnovni odbitak do 31. prosinca 2002. iznosio je 1.250,00 kuna, a od 1. siječnja 2003. iznosi 1.500,00 kuna).

Zahtjev za dodatak uz mirovinu podnosi se područnoj službi HZMO-a prema mjestu prebivališta korisnika mirovine.

 

 

 

Odjel za odnose s javnošću