Starosna mirovina


U prijelaznom razdoblju od  2019. do 2026. godine žene ostvaruju pravo na starosnu mirovinu prema povoljnijim uvjetima, s nižom starosnom dobi:
 

STAROSNA MIROVINA
(najmanje 15 godina staža)
 godina godine života 
  god. mj.
2019. 62 4
2020. 62 8
2021. 63 0
2022. 63 4
2023. 63 8
2024. 64 0
2025. 64 4
2026. 64 8
2027. 65 0

 
1. siječnja 2027. izjednačavaju se uvjeti za žene i muškarce, a od 1. siječnja 2028. do 31. prosinca 2032., osiguranicima, muškarcu i ženi,  uvjet starosne dobi za starosnu mirovinu povećava se za četiri mjeseca svake godine.
 

STAROSNA MIROVINA
(najmanje 15 godina staža)
godina  godine života 
  god. mj.
2028. 65 4
2029. 65 8
2030. 66 0
2031. 66 4
2032. 66 8
2033. 67 0


Od 1. siječnja 2033. pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 67 godina života i 15 godina mirovinskog staža, dakle bez obzira na spol.

 
Starosna mirovina i sniženje dobne granice
Osiguranicima:

Razdoblje provedeno u zaposlenju na navedenim radnim mjestima, odnosno u navedenom svojstvu računa se u staž osiguranja s povećanim trajanjem te se osiguranicima dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu snižava razmjerno stupnju povećanja staža i dužini staža osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem ( članak 181. ZOMO i Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Narodne novine, br. 15/18).
Osobe s invaliditetom, da bi im se staž beneficirao, trebaju od Zavoda, područne službe/ureda, zatražiti da im se posebnim rješenjem utvrdi status osobe s invaliditetom.

Osiguraniku ženi se dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu u prijelaznom razdoblju snižava na temelju staža osiguranja s povećanim trajanjem prema dobnoj granici iz prijelaznog razdoblja, (razdoblje od 2019. do 2026.) prema članku 180. ZOMO-a.
 

Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ne može steći osiguranik koji ispunjava uvjete za redovitu starosnu mirovinu, odnosno koji ima navršenih 65 godina života (muškarac) i 15 godina mirovinskog staža, a 62 godine i 4 mjeseca života i 15 godina mirovinskog staža žena  u 2019. godini, 62 godine i četiri mjeseca u 2020. godini, 63 godine u 2021. godini (žena) - uvjeti za starosnu mirovinu u prijelaznom razdoblju za žene .


OSTVARIVANJE PRAVA
Pravo na starosnu i starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranika stječe se od dana kada su ispunjeni uvjeti za mirovinu, s tim što se to pravo može ostvariti tek nakon prestanka osiguranja (zaposlenje, obavljanje obrtničke ili poljoprivredne djelatnosti i dr.).

IZNIMKA- osiguranik koji je na osnovi izmijenjenog ugovora o radu nastavio raditi, ali do polovice punog radnog vremena  može i bez prestanka radnog odnosa steći pravo na starosnu mirovinu ili starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika.

U slučaju kada zahtjev za mirovinu podnese nezaposlena osoba, odnosno osoba koja nije u osiguranju , pravo na mirovinu pripada najranije od prvog idućeg dana nakon prestanka radnog odnosa ako je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci od prestanka osiguranja, a ako je zahtjev podnesen nakon isteka navedenog roka, osiguranik ima pravo na mirovinu najranije šest mjeseci unatrag računajući od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva. Unutar navedenih razdoblja osiguranik može birati datum od kada želi da mu se prizna pravo na mirovinu.