Isplata mirovine

 

Mirovine i mirovinska primanja utvrđuju se u mjesečnoj svoti i isplaćuju se unatrag za svaki mjesec.

U slučaju smrti korisnika mirovine, nasljednicima  se isplaćuju dospjela, a  neisplaćena mirovinska primanja  i to cijela mirovina za mjesec u kojem je korisnik mirovine umro, pod uvjetom da nasljednici dostave mjerodavnoj područnoj službi / uredu Zavoda koji je isplaćivao mirovinu rješenje o nasljeđivanju.

Zavod može obustaviti isplatu mirovine i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja ako korisnik ne dostavi podatak ili dokument koji Zavod zatraži, a koji se ne može pribaviti službenim putem (npr. potvrdu o životu, obavijest o promjeni adrese, OIB ili 
u slučaju ako se korisnik invalidske mirovine ne odazove na kontrolni pregled na koji je uredno pozvan  i drugo).