Objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 3/2015. (listopad 2015.)

 Danas je na internetskim stranicama Zavoda objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 3/2015. (listopad 2015.). U ovaj su broj uključeni, uz ostale, i podaci o: broju osiguranika prema godinama i osnovama
osiguranja  (stanje  na  dan  31.  prosinca,  od  2000.  do  2014.  godine),  broju  osiguranika  prema osnovama osiguranja i spolu (stanje na dan 30. rujna 2015.), korisnicima mirovina prema godinama i osnovama osiguranja (stanje na dan 31. prosinca, od 2000. do 2014. godine), prosječnim mirovinama prema godinama i vrstama (od 2010. do 2014.). Također su uvršteni  i podaci o aktualnoj vrijednosti mirovine i postotku usklađivanja mirovina od siječnja 1999. do srpnja 2015. U dijelu o doplatku za djecu nalaze se podaci o broju korisnika doplatka za djecu i broju djece prema godinama (stanje na dan 31. prosinca, od 2000. do 2014. godine), prosječnom broju korisnika, djece i prosječnim svotama doplatka za djecu (za razdoblje od 2011. do I.-IX. 2015.) te kretanjima prema mjesecima (od siječnja 2011. do listopada 2015.), područnim službama/uredima i  županijama s  prosječnom mjesečnom svotom doplatka (stanje na dan 30. rujna 2015.).
 
opširnije