HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Mirovinska reforma od 1.1. 1999.

NAJVAŽNIJE PROMJENE U PRVOM STUPU JAVNOGA MIROVINSKOG SUSTAVA MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI (PAYG)

DRUGI I TREĆI STUP MIROVINSKOG SUSTAVA

OSTVARIVANJE MIROVINE OSIGURANIKA DRUGOG STUPA

KORISNI LINKOVI


NAJVAŽNIJE PROMJENE U PRVOM STUPU JAVNOGA MIROVINSKOG SUSTAVA MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI (PAYG)

Zakonom o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 1999., u prvom stupu javnoga mirovinskog sustava međugeneracijske solidarnosti nastale su veoma značajne promjene u odnosu na prijašnji sustav mirovinskog osiguranja, koji je važio do 31. prosinca 1998.:

 • podignute dobne granice za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu za pet godina, uz prijelazno razdoblje od 1999. do 2007. godine
 • nova definicija invalidnosti, koja je bitno različita i restriktivnija od prijašnje definicije invalidnosti:
  - profesionalna nesposobnost za rad
  - opća nesposobnost za rad
 • profesionalna rehabilitacija kao jedino pravo na temelju preostale radne sposobnosti
 • ovlašteni vještaci (umjesto invalidskih komisija)
 • obvezna revizija svakog nalaza i mišljenja o invalidnosti
 • obvezni kontrolni pregled osiguranika koji je stekao pravo na temelju invalidnosti zbog profesionalne nesposobnosti za rad
 • ukidanje prava na temelju preostale radne sposobnosti
 • prevođenje prijašnjih prava na raspoređivanje, odnosno zaposlenje na drugom poslu i prava na rad sa skraćenim radnim vremenom od 1. siječnja 1999. na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad
 • nova mirovinska formula za određivanje mirovine:
  mirovina = najpovoljniji prosječni vrijednosni bodovi × mirovinski staž × polazni faktor = osobni bodovi × mirovinski faktor × aktualna vrijednost mirovine (M = NPVB × S × PF = OB × mf × AVM)
 • produljenje obračunskog razdoblja iz kojega se uzimaju plaće za određivanje mirovine (1999. – 10, 2000. – 13, 2001. – 16, 2002. – 19 godina itd.).

Ukinuta su prava na:

 • minimalnu mirovinu
 • zaštitni dodatak uz mirovinu
 • novčanu naknadu za tjelesno oštećenje zbog bolesti i ozljede izvan rada kao pravo na staž po toj osnovi
 • u sustavu mirovinskog osiguranja ukinuto je pravo na osposobljavanje djece sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvitku (ostvaruje se u sustavu socijalne skrbi)
 • doplatak za pomoć i njegu

uz osiguranje stečenih prava.

Uveden je:

 • novi institut najniže mirovine (snažan element načela solidarnosti)
 • drukčije uređena najviša mirovina (Zakon o najvišoj mirovini)
  Mmax = 3,8 × S × PF = OB × MF × AVM
 • novi institut osnovne mirovine korisnicima mirovine iz prvog stupa koji su osigurani u drugom stupu.


DRUGI I TREĆI STUP MIROVINSKOG SUSTAVA

Sustav obveznoga mirovinskog osiguranja za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje (drugi stup) i sustav dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (treći stup):

 • počinju 1. siječnja 2002.
 • osiguranici:
  - koji su 1. siječnja 2002. mlađi od 40 godina
  - između 40 i 50 godina starosti prema vlastitom izboru (mogu se opredijeliti do 30. lipnja 2002.), s tim da je odluka trajna i neopoziva
 • osiguranici drugog stupa plaćaju doprinos u prvome stupu po stopi od 15% i doprinos u drugom stupu po stopi od 5% od osnovice za obračun doprinosa

Dakle, ulaskom u drugi stup mirovinskog sustava ne povećava se stopa doprinosa.

 • sredstva doprinosa po stopi od 5% svakoga osiguranika idu na njegov osobni račun (ta sredstva su njegovo vlasništvo)
 • svaki osiguranik drugog stupa opredjeljuje se za jedan od osnovanih obveznih mirovinskih fondova. Sredstva ostvarena doprinosima na osobnim računima osiguranika prikupljaju se u izabranom mirovinskom fondu
 • mirovinski fond nije pravna osoba
 • mirovinski fond osniva i njime upravlja mirovinsko društvo.


OSTVARIVANJE MIROVINE OSIGURANIKA DRUGOG STUPA

 • osiguranik drugog stupa mirovinskog sustava ostvaruje pravo na mirovinu u drugom stupu kada ispuni uvjete za stjecanje prava na mirovinu u prvom stupu prema ZOMO
 • osiguranik ostvaruje pravo na dvije mirovine, jednu iz prvog stupa i drugu iz drugog stupa
 • mirovina iz prvog stupa sastoji se od dva dijela:
  - prvi dio – za mirovinski staž navršen do 31. prosinca 2001. mirovina se određuje prema mirovinskoj formuli iz članka 74. do 81. ZOMO
  - drugi dio – za mirovinski staž navršen nakon 1. siječnja 2002. određuje se osnovna mirovina
 • osnovna mirovina određuje se kao zbroj dijelova mirovine određenih u visini:
  - 0,25% od prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini za svaku godinu mirovinskog staža navršenog nakon 1. siječnja 2002. i
  - 25% od aktualne vrijednosti mirovine za osobne bodove ostvarene nakon 1. siječnja 2002.


KORISNI LINKOVI:

www.regos.hr

 www.hanfa.hr

 


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo:

1523653 Osiguranika - ukupno

1313256 Radnici kod pravnih osoba
100612  Radnici kod fizičkih osoba
66975  Obrtnici
19191  Poljoprivrednici
18657  Samostalne profesionalne djelatnosti
82

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4880  Produženo osiguranje
opširnije

1243621 Korisnika mirovina - ukupno


507729  Korisnici starosnih mirovina
34615 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
201323  Korisnici prijevremene mirovine
327 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
178882  Korisnici invalidskih mirovina 1
235455  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670559 Korisnici mirovina - žene (53,92%)
573062 Korisnici mirovina - muškarci (46,08%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.855,64  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2020. (6.622 kn) iznosi 58,22%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
72 godine je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

 • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 31 godina.
 • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 2.535,29  kn.
 • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 64 godine.


opširnije

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.489.000.000 kn.

Doplatak za djecu
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo 

138304 korisnika doplatka za djecu za  273181 dijete.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 404,12 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 106.000.000 kn.

 ... arhiva