HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Invalidska mirovina

PITANJE
Korisnik sam invalidske mirovine  zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti  od 12. lipnja 2019. Kada mi je priznato pravo navršio sam 64 godine života i 29 godina mirovinskog staža. Mogu li zatražiti priznanje prava na starosnu mirovinu kada napunim godine života za priznanje prava na starosnu mirovinu, 12 . lipnja 2020. kada ću navršiti 65 godina života.

ODGOVOR
Ne možete kao korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ostvariti pravo na starosnu mirovinu kada navršite dob koja je zakonom propisana za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu.
Samo u slučaju ako kao korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti nastavite raditi na drugom poslu prema smanjenoj radnoj sposobnosti ili ako naknadno stupite u osiguranje i navršite najmanje jednu godinu staža osiguranja  (12 mjeseci)  možete ostvariti pravo na starosnu mirovinu jer ćete u tom slučaju navršiti  i 65 godina života a što je uz 15 godina mirovinskog staža uvjet za priznanje prava na starosnu mirovinu.
 
 
PITANJE
Prevode li se korisnici invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti (po službenoj dužnosti) na u starosnu mirovinu bez obzira na to ispunjavaju li uvjet za tu mirovinu?
 
ODGOVOR
Svim korisnicima invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti koja je uzrokovana bolešću
s danom navršene starosne dobi prevodi se to pravo po službenoj dužnosti u istoj svoti na starosnu mirovinu. Korisnici mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ne trebaju imati ispunjene uvjete za stjecanje prava na starosnu mirovinu, nego samo  navršenu starosnu dob kako bi se preveli na starosnu mirovinu. Visina starosne mirovine određuje se u istoj svoti u kojoj je na dan prevođenja bila određena invalidska mirovina.
 
 
 
PITANJE
Nezaposleni korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ima faktor 0,8. Može li on tražiti novo vještačenje ako mu se pogoršalo zdravstveno stanje?
 
ODGOVOR
Nezaposleni korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti pravo na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti može ostvariti ako mu je prije navršene 65. godine života utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti i ako je ispunjen uvjet pokrivenosti radnog vijeka mirovinskim stažem, propisan člankom 56.
ZOMO-a.
Nezaposlenome korisniku činjenicu o postojanju gubitka radne sposobnosti utvrđuje tijelo vještačenja
Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. O pravu se odlučuje
rješenjem. Na temelju utvrđene činjenice gubitka radne sposobnosti, pravo se može priznati ako su ispunjeni
navedeni uvjeti.

 Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo:

1523653 Osiguranika - ukupno

1313256 Radnici kod pravnih osoba
100612  Radnici kod fizičkih osoba
66975  Obrtnici
19191  Poljoprivrednici
18657  Samostalne profesionalne djelatnosti
82

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4880  Produženo osiguranje
opširnije

1243621 Korisnika mirovina - ukupno


507729  Korisnici starosnih mirovina
34615 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
201323  Korisnici prijevremene mirovine
327 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
178882  Korisnici invalidskih mirovina 1
235455  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670559 Korisnici mirovina - žene (53,92%)
573062 Korisnici mirovina - muškarci (46,08%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.855,64  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2020. (6.622 kn) iznosi 58,22%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
72 godine je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 2.535,29  kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 64 godine.


opširnije

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.489.000.000 kn.

Doplatak za djecu
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo 

138304 korisnika doplatka za djecu za  273181 dijete.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 404,12 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 106.000.000 kn.

 ... arhiva