HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Prijevremena starosna mirovina zbog stečaja poslodavca

 
PITANJE
Mogu li ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca ako sam nakon stečaja poduzeća  bila prijavljena Zavodu za zapošljavanje, ali mi se ukazala prilika i zaposlila sam se te ostvarila mjesec i pol dana staža osiguranja kod drugog poslodavca? I dalje sam prijavljena Zavodu za zapošljavanje i ispunjavam sve ostale uvjete  za navedenu mirovinu 25. listopada 2020. 
 
ODGOVOR
Svi uvjeti su obvezujući i za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca moraju biti ispunjeni isključivo na dan kada osiguranik ispunjava uvjete (osiguranik-žena u godini 2020.  mora imati ispunjene uvjete: 57 godina života i 6 mjeseci života i 32 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža, a osiguranik-muškarac 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža).
Status nezaposlene osobe ne gubi osoba koja se nakon prestanka radnog odnosa dobrovoljno produženo osigurala nakon prestanka zaposlenja (osim u slučaju ako je produženo osigurana na mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove). Ne gubi pravo na primjenu ove odredbe ni osoba koja je nakon prestanka zaposlenja zbog stečaja poslodavca još 30 dana nakon stečaja bila osigurana kao korisnik naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad  prema propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja pod uvjetom da je korištenje bolovanja započelo 8 dana prije stečaja poslodavca.
Međutim, zaposlenjem kod novog poslodavca u trajanju od mjesec i pol izgubili ste pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca.
Naime,  osiguranik ne smije imati prekid nezaposlenosti navršene nakon stečaja do ispunjenih uvjeta, odnosno nema mogućnosti za primjenu ove odredbe ako je nakon stečaja poslodavca povremeno bio u radnom odnosu ili obavljao djelatnost. 
Dakle, nema zakonske mogućnosti da se pravo ostvari prema toj normi u sljedećim slučajevima:
-ako su dvije godine neprekidne nezaposlenosti navršene nakon starosne dobi za stjecanje prava
na prijevremenu starosnu mirovinu. To je stoga što je člankom 36. stavkom 1. ZOMO-a izričito propisano da je osiguranik nakon prestanka osiguranja prouzročenog stečajem. „neposredno prije ispunjenja uvjeta“ proveo u neprekidnom trajanju najmanje dvije godine kao nezaposlena osoba prijavljena službi nadležnoj za zapošljavanje;
-ni u slučaju ako je osiguranik i dalje ostao u Zavodu za zapošljavanje prijavljen kao nezaposlen i nakon ispunjenja uvjeta za prijevremenu starosnu mirovinu jer zakon propisuje da pravo ne može steći osiguranik koji je nakon ispunjenja uvjeta ostao prijavljen službi nadležnoj za zapošljavanje.
Prestanak radnog odnosa zbog stečaja dokazuje se rješenjem stečajnog upravitelja o prestanku radnog odnosa zbog otvaranja stečaja (članak 191. Stečajnog zakona). Drugi oblici prestanka radnog odnosa (kao što je npr. poslovno - uvjetovani otkaz) nisu temelj za primjenu ove odredbe
Do gubitka prava ne bi smjelo doći jedino u slučaju ako se osiguranik odjavi jedan dan kasnije nakon ispunjenja uvjeta  ili s danom koji prethodi danu ispunjenja uvjeta, a na dan ispunjenja uvjeta ima i uvjet od najmanje dvije godine neprekidne nezaposlenosti koja je trajala do ispunjenja uvjeta za ovu vrstu mirovine. Jednako tako i u slučaju ako se osiguranik odjavi iz evidencije prvi sljedeći radni dan ako je na dan ispunjenja uvjeta nedjelja, blagdan ili neradni dan.
Iznimke koje ne utječu na uvjet „status neprekidne nezaposlenosti od najmanje dvije godine do navršene starosne dobi i mirovinskog staža“ su:
-nastavak korištenja naknade plaće zbog bolovanja u trajanju od 30 dana ako je bolovanje započelo osmi dan prije prestanka osiguranja
-dobrovoljno produženo osiguranje nakon prestanka osiguranja
-novi ugovor o radu na određeno vrijeme kod istog poslodavca, sklopljen samo radi završetka poslova, priprema vezanih uz stečaj poduzeća.
Napominjemo da status nezaposlene osobe gubi osoba koja je prijavljena na produženo osiguranje zbog ugovora o radu radi obavljanja sezonskih poslova.
 
 Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo:

1523653 Osiguranika - ukupno

1313256 Radnici kod pravnih osoba
100612  Radnici kod fizičkih osoba
66975  Obrtnici
19191  Poljoprivrednici
18657  Samostalne profesionalne djelatnosti
82

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4880  Produženo osiguranje
opširnije

1243621 Korisnika mirovina - ukupno


507729  Korisnici starosnih mirovina
34615 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
201323  Korisnici prijevremene mirovine
327 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
178882  Korisnici invalidskih mirovina 1
235455  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670559 Korisnici mirovina - žene (53,92%)
573062 Korisnici mirovina - muškarci (46,08%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.855,64  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2020. (6.622 kn) iznosi 58,22%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
72 godine je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 2.535,29  kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 64 godine.


opširnije

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.489.000.000 kn.

Doplatak za djecu
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo 

138304 korisnika doplatka za djecu za  273181 dijete.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 404,12 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 106.000.000 kn.

 ... arhiva