HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Novim Zakonom o vatrogastvu propisana su prava iz mirovinskog osiguranja za profesionalne vatrogasce

Zagreb, 11.02.2020.
Novim Zakonom o vatrogastvu (Zakon), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020.,  prvi put je cjelovito uređen sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj te su, između ostalog, propisana i prava iz mirovinskog osiguranja profesionalnih vatrogasaca.
Zakonom su uređena i prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti za profesionalne vatrogasce na način da pravo ostvaruju prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (ZOMO).
 
Zakonom o vatrogastvu propisano je određivanje starosne i prijevremene starosne mirovine za:
a) osiguranika - profesionalnog vatrogasca koji je proveo najmanje 20 godina staža osiguranja u efektivnom trajanju u svojstvu profesionalnog vatrogasca kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, a u mirovinu ide s radnog mjesta profesionalnog vatrogasca
b) osobe koje u trenutku ostvarivanja prava na mirovinu nisu profesionalni vatrogasci, već u mirovinu odlaze s nekog drugog radnog mjesta, ako su u svojstvu profesionalnog vatrogasca kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem ostvarili najmanje 30 godina staža osiguranja u efektivnom trajanju
c) osiguranika – profesionalnog vatrogasca koji pravo na starosnu mirovinu može ostvariti  na temelju rješenja glavnog vatrogasnog zapovjednika o prestanku službe zbog potrebe službe, bez obzira na godine života ako je navršio mirovinski staž od najmanje 30 godina, od toga 20 godina mirovinskog staža na dužnostima odnosno na poslovima profesionalnog vatrogasca na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem prema odredbama Zakona o vatrogastvu.
 
Određivanje starosne i prijevremene starosne mirovine
- Vrijednosni bodovi radi određivanja starosne ili prijevremene starosne mirovine prema članku 77. stavku 2. i 3. ili članku 78. Zakona o vatrogastvu računaju se od  najpovoljnijih vrijednosnih bodova utvrđenih na temelju plaća osiguranika – profesionalnog vatrogasca iz 10 najpovoljnijih uzastopnih godina osiguranja prije godine ostvarivanja prava, ostvarenih od 1998. godine nadalje prema članku 81.  –  84. ZOMO-a.
- Najpovoljniji vrijednosni bodovi računaju se tako da se zbroj vrijednosnih bodova (iz 10 najpovoljnijih uzastopnih godina osiguranja iz razdoblja od 1998. nadalje) podijeli s razdobljem za koje su izračunati.
- Osobni bodovi utvrđuju se tako da se ukupni mirovinski staž pomnoži s najpovoljnijim prosječnim vrijednosnim bodovima i polaznim faktorom (članak 85. stavak 1. i 2.  ZOMO-a).
- Osobni bodovi za izračun mirovine povećavaju se za 45%.
- Povećani osobni bodovi množe se s mirovinskom faktorom i aktualnom vrijednosti mirovine na  dan ostvarivanja prava.
- Propisano je proporcionalno smanjenje mirovina, i to za 8% do 20%, ovisno o visini mirovine, i to razlika svote mirovine iznad 2.000,01 kn.
- Propisano je smanjenje mirovina prema Zakonu o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju.
- Mirovina ne može iznositi manje od svote najniže mirovine određene prema općim propisima o mirovinskom osiguranju.
 
Korištenje prijevremene starosne mirovine uz rad do polovice punog radnog vremena
Korisnik prijevremene starosne mirovine ostvarene i određene prema Zakonu, nakon priznatog prava na prijevremenu starosnu mirovinu, može se zaposliti do polovice punog radnog vremena i koristiti mirovinu.
Ako je korisniku umjesto prijevremene starosne mirovine prema Zakonu o vatrogastvu, kao povoljnija, određena najniža mirovina prema općem propisu, mirovina se neće isplaćivati za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena, već će se korisniku za to vrijeme isplaćivati mirovina određena prema Zakonu o vatrogastvu. 
Zakon o vatrogastvu objavljen je u Narodnim novinama, broj 125/19, od 17. prosinca 2019. 
 Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo:

1523653 Osiguranika - ukupno

1313256 Radnici kod pravnih osoba
100612  Radnici kod fizičkih osoba
66975  Obrtnici
19191  Poljoprivrednici
18657  Samostalne profesionalne djelatnosti
82

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4880  Produženo osiguranje
opširnije

1243621 Korisnika mirovina - ukupno


507729  Korisnici starosnih mirovina
34615 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
201323  Korisnici prijevremene mirovine
327 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
178882  Korisnici invalidskih mirovina 1
235455  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670559 Korisnici mirovina - žene (53,92%)
573062 Korisnici mirovina - muškarci (46,08%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.855,64  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2020. (6.622 kn) iznosi 58,22%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
72 godine je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 2.535,29  kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 64 godine.


opširnije

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.489.000.000 kn.

Doplatak za djecu
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo 

138304 korisnika doplatka za djecu za  273181 dijete.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 404,12 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 106.000.000 kn.

 ... arhiva